header ak

Kurzy pro lektory

Pořádáme speciální certifikované kurzy zaměřené na vzdělávání učitelů hudební výchovy, pedagogů volného času či lektorů domů dětí a mládeže, společenských středisek a dalších organizací specializované na volnočasové aktivity, kroužky a kurzy.

Přihláška do kurzu 

Přihlásit se můžete zde.

Pro koho je to vhodné

Pro učitele, lektory zájmových kroužků a kurzů pořádaných domy dětí a mládeže, kulturními domy, společenskými centry, mládežnickými a společenskými organizacemi jako jsou Skaut, Junák, Pionýr, Salesiánské středisko a další.

Co lektorům nabízíme

V těchto zařízeních často pracují moc dobří lidé, jejichž hlavní zásluhou a schopností je zaujmout lidi kolem sebe a nadchnout je pro muzicírování. Jejich jistou nevýhodou bývá, že sami nejsou dokonale hudebně vzděláni. Dokonce je mezi nimi i řada talentovaných samouků. Díky tomu neustrnuli v pouhém reprodukování napsaných not, avšak současně nejsou dostatečně vybaveni správnou technikou hry a teoretickými znalostmi. Naší snahou je, abychom jim pomohli podstatně vylepšit jejich techniku hry avšak při zachování hravosti a radosti ze hry, kterou jsou zvyklí přenášet na účastníky svých kroužků. Ukážeme jim také, jak je ta obávaná hudení nauka vlastně snadná a vůbec není třeba se ji naučit zpaměti. V neposlední řadě se z našich technik a namnoze netradičních způsobů výuky inspirují pro vlastní práci v kroužcích a kurzech. Oproti běžným seminářům, které účastníci často až příliš dlouho pasivně sledují, jsou na našich kurzech všichni účastníci maximálně aktivní. Podstatná část práce probíhá v malých skupinkách či individuálně, vše velmi hravou a motivující formou, díky které si odnesou řadu poznatků a zkušeností, hráčských i didaktických schopností a technik. Nechybí ani společné hraní všech účastníků, ani společné objevovaní jednoduchosti hudební nauky a schopnosti ji snadno vysvětlit ve svých kroužcích.

Programové cíle kurzů

  • Zlepšit správnou techniku hry, se kterou mají zejména samouci (i mezi lektory) potíže.
  • Naučit se pracovat s větší skupinou kvalitativně různých hráčů.
  • Snadno a formou hry zvládnout hudební nauku. Zvýšit si schopnost ji stejně snadno předávat dalším zájemcům. Důraz klademe na to, že nauka je opravdu snadná a není nutno se nic učit nazpaměť.
  • Naučit se více motivovat účastníky kroužků a kurzů ve volnočasových zařízeních a hledat cesty, jak do nich přivést další potenciální zájemce.
  • Zvýšit didaktické a motivační schopnosti a techniky účastníků kurzu.

Kdo na těchto kurzech vyučuje?

Garantem kvality je skvělý kytarista Petr Rímský, písničkář a držitel autorských port z období jejich největšího významu v druhé půli 80. let, později hudební nakladatel, autor publikací Akordy a jak na ně, Na kytaru od začátku, Hudební nauka I a II, hudební režisér a aranžér, který spolupracoval s řadou našich osobností (K. Kryl, J. Nohavica, V. Martinová, K. Plíhal, J. Ledecký a řada dalších). Kytarové školy pořádá na dvacet let a prošli jimi - kromě zájemců z běžné veřejnosti - i někteří dnes veřejně vystupující umělci. Pod jeho vedením se Vám budou věnovat další lektoři, aktivní hudebníci na vysoké úrovni, namnoze absolventy konzervatoří a uměleckých vysokých škol s koncertní i pedagogickou praxí.

Akreditace a certifikáty

Naše sdružení a její vzdělávací programy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventům vydáváme certifikáty.