header ak

Programové cíle

Jsme parta velmi zkušených prakticky i teoreticky vybavených odborníků, s bohatými zkušenostmi v různých oborech lidské činnosti. Neděláme vědu z vědy, ale učíme se lidským, přitažlivým, zaujatým a zábavným způsobem. Naše kurzy a akce vynikají vysokou efektivitou a jejich účastníci na nich získají nejen spoustu znalostí, dovedností a pochopení, ale také lidství, přátelství a další chuti k hledání a sebevzdělávání.


Jsou mezi námi odborníci z různých oblastí vzdělávání, kulturní činnosti, podpory osobnosti člověka a jeho uplatnění, přírodních věd a ochrany krajiny.

Cíle naši činnosti

 • Podpora celoživotního vzdělávání se zaměřením na všestranný rozvoj osobnosti člověka
 • Shromažďovat a evidovat možnosti celoživotního vzdělávání
 • Vyhledávat oblasti celoživotního vzdělávání, které jsou v ČR oproti EU opomíjené a přispívat k jejich rozvoji
 • Systematicky vyhledávat a podporovat ve vzdělávání skupiny osob, které neměly nebo nemají možnost vzdělávat se
 • Propagovat a prosazovat ve větší míře celoživotní vzdělávání
 • Přispívat ke zvýšení kvality a popularity celoživotního vzdělávání
 • Pomáhat při organizaci vzdělávacích programů
 • Činností sdružení přispívat k celkovému rozvoji kultury a celoživotního vzdělávání ve městech a krajích ČR
 • Podpora kulturní diverzity a nekomerční kultury, činností sdružení přispívat k omezení negativního vlivu komercionalizace kultury
 • Pořádáním kulturních akcí, seminářů, besed, workshopů, dílen a dalších forem celoživotního vzdělávání přispět k celkovému rozvoji kultury v ČR
 • Podpora kontaktu mladých lidí a minoritních skupin s kulturou, jejich aktivní zapojení do kulturních a uměleckých aktivit jako nástroj prevence vzniku sociálně-patologických jevů ve společnosti
 • Podpora životního stylu v souladu s přírodou a krajinou